Powstaje spółka Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

30 maja 2019 roku do życia powołana zostaje nasza spółka, która w przyszłości zadba o potrzeby komunikacyjne mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.

Zakład Komunikacji Miejskiej będzie m.in. odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych autobusów.

– Chcemy, by działalność naszej spółki opierała się o zapewnianie jak najwyższego komfortu podróżowania wszystkim, którzy zechcą korzystać z naszych usług. Nasza misja to transport bezpieczny, nowoczesny, ekologiczny i wygodny, odpowiadający na potrzeby dzisiejszego świata – podkreśla prezes zarządu ZKM sp. z o.o. Agnieszka Winiarska.

Poniżej najważniejsze dane dotyczące naszej spółki.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000830211

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Zarząd Spółki: Prezes Zarządu – Agnieszka Winiarska

Rada Nadzorcza:

Wojciech Nawrocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Piotr Górczyński – Członek Rady Nadzorczej
Robert Mach – Członek Rady Nadzorczej
Michał Golbert – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny podmiotu:

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/54/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Skarżysko-Kamienna pod nazwą: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Akt założycielski został podpisany w dniu 17 września 2019 r.

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy: 1 450 000 zł
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100%

Przedmiot działania:

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *