Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Warto się zapoznać z treścią komunikatu poniżej.

Szanowni Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, w związku z rozbudową układu komunikacyjnego oraz budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” Gmina Skarżysko-Kamienna, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, przedstawia propozycję nowego układu tras i rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które znacznie usprawnią poruszanie się po jej obszarze.

Zmiana sieci połączeń komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna jest podyktowana przede wszystkim koniecznością dostosowania oferty do potrzeb pasażerów oraz oczekiwań mieszkańców, wykreowaniem podaży usług zaspokajającej popyt oraz unowocześnieniem oferty przewozowej. Oczekiwanym efektem optymalizacji rozkładów jazdy będzie zmiana częstotliwości kursowania, synchronizacja odjazdów linii kursujących wspólnymi odcinkami oraz koordynacja odjazdów.

Proponujemy uruchomienie nowych linii, modyfikację przebiegów tras oraz wycofanie niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami. Zwiększymy liczbę połączeń autobusowych, które pozwolą na wygodne podróżowanie komunikacją miejską. Wprowadzimy cykliczne rozkłady jazdy i koordynację godzin odjazdów linii jadących w podobnych kierunkach, co pozwoli wyeliminować kumulację autobusów i przełoży się na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania.

Informujemy, że projekty rozkładów jazdy opracowano na podstawie wyników kompleksowych badań marketingowych wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe we wszystkich kursach na każdej linii i w każdym dniu tygodnia przeprowadzonych w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem topografii miasta oraz rozmieszczenia najważniejszych punktów dla mieszkańców.

Zaprojektowany, zmodyfikowany system obsługi komunikacyjnej Skarżyska-Kamiennej obejmuje trzynaście skategoryzowanych linii autobusowych.

Zmianie ulegną trasy linii: 1, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26. Utworzone zostaną dwie nowe linie: 2 i 5. Ponadto linie: 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 przestaną funkcjonować, dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii oraz utworzeniu nowych linii.

Nowo powstałą sieć komunikacyjną będzie tworzyć linia 1 z rozkładem jazdy opartym na częstotliwości modułowej co 30 minut, linie: 2, 7, 12, 14, 15, 19, 22, 25 z rozkładami jazdy opartymi na częstotliwości modułowej co 60 minut oraz linie: 5, 8, 18, 26 z rozkładami jazdy z częstotliwością nieusystematyzowaną.

W związku z powyższym w okresie od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Proponowany przebieg sieci komunikacyjnej przedstawiono na mapach, natomiast rozkłady jazdy przedstawiono w układzie tabelarycznym (dokumenty do pobrania TUTAJ).

Zapraszamy do zapoznania się z projektami rozkładów jazdy oraz przebiegiem sieci komunikacyjnej skarżyskiej komunikacji miejskiej.

Wszelkie uwagi i opinie należy wpisać do formularza konsultacji społecznych i przesłać do dnia 31 marca 2022 roku:

• pisemnie na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna) z dopiskiem:

• „Sieć komunikacyjna oraz rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej”,

• elektronicznie na adres: k.szpunar@um.skarzysko.pl (podpisany skan formularza),

• poprzez stronę Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej https://konsultacje.skarzysko.pl.,

• osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, piętro II, pokój 223 (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta). ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna), bądź w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 3a w Skarżysku-Kamiennej.

Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *